Học tiếng Anh 100% giáo viên nước ngoài

Finbuk Education là nơi chắp cánh cho ước mơ, một mai các con trở thành những công dân toàn cầu, sẽ đi học, đi làm, đi tình nguyện khắp năm châu bốn bể; và an nhiên sống có ích cho đời…

Finbuk Education

Trung tâm Tiếng Anh Đà Nẵng 100% giáo viên nước ngoài.

@FinbukEducation

Phát âm chuẩn, ngữ điệu hay, tự tin giao tiếp với người nước ngoài

"Ở Finbuk Education, các con học và tư duy hoàn toàn bằng tiếng Anh trực tiếp với giáo viên nước ngoài giỏi chuyên môn sư phạm, không qua phiên dịch Anh-Việt-Anh. Đồng thời phát triển sự tự tin và khả năng tương tác xã hội thông qua các bài học trải nghiệm thực tế."

Girl in a jacket

Nguyễn Thị Phương Hà
Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Finbuk

"We believe every child hass right to quality education."

- Finbuk Education
- 

Lý do nên học tiếng Anh tại Finbuk Education

100% giáo viên nước ngoài giỏi

Giáo viên nước ngoài có chuyên môn sư phạm giỏi và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh thiếu nhi.

Tư duy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Các con học tiếng Anh bằng tiếng Anh, trực tiếp với giáo viên nước ngoài, không sử dụng tiếng Việt trong lớp.

Giáo trình chuẩn quốc tế

Giáo trình của nhà xuất bản National Geographic Learning với tính thực tiễn cao vừa đáp ứng khung Cambridge

Phát triển kỹ năng công dân toàn cầu

Chương trình chú trọng phát triển sự tự tin, kiến thức xã hội, tư duy phản biện và kỹ năng thuyết trình cho học sinh.

"Finbuk Education is a social enterprise in education."

- Finbuk Team

Thầy cô và ba mẹ đồng hành cùng con

Những trải nghiệm thú vị