Finbuk Education: 100% Giáo viên Nước ngoài

Finbuk Education là nơi chắp cánh cho ước mơ, một mai các con sẽ trở thành những công dân toàn cầu, sẽ đi học đi làm, đi tình nguyện khắp năm châu bốn bể, và an nhiên sống có ích cho đời…

Tìm hiểu thêm

Trung tâm Tiếng Anh Thiếu nhi Đà Nẵng Finbuk Education


Giáo viên nước ngoài giỏi

100% giáo viên nước ngoài có chuyên môn sư phạm và tâm huyết với nghề giáo


Tư duy bằng tiếng Anh

Học tiếng Anh trực tiếp với giáo viên nước ngoài, không qua phiên dịch Anh-Việt


Giáo trình chuẩn quốc tế

Giáo trình chuẩn quốc tế từ NXB National Geographic Learning và Cengage.


Công dân toàn cầu

Phát triển sự tự tin, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tăng cường tương tác xã hội.

Học vẽ thiếu nhi Đà Nẵng

Phát triển tư duy sáng tạo

Phát triển tư duy sáng tạo và năng khiếu mỹ thuật thiếu nhi.

Tìm hiểu thêm

Trung Tâm Tiếng Anh Đà Nẵng : Tiếng Anh Thiếu Nhi

Đăng ký nhận bản tin

Sign up to our newsletter to stay up to date with all the latest news.